Popis kotlov na biomasu

kotel-biomasa-kategorie.jpg Kotly na biomasu vyrábame v prevedení podľa druhu spaľovaného paliva (rastlinná biomasa-slama, seno a iné. Alebo biomasa drevného pôvodu-štiepka piliny) V prvom variante sú nové, úplne unikátne konštrukcie kotlov, umožňujúca spaľovať celé balíky rastlinnej biomasy bez nutnosti predchádzajúceho rozdruženie alebo delenie . Tieto typy kotlov sa uplatňujú najviac v poľnohospodárskom odbore, kde sa spaľuje seno zozbierané z trvalých trávnych porastov a pasienkov. V druhom variante sú kotly na spaľovanie drevných odpadov ako je štiepka, zmesi pilín a hoblín, kôry, odrezkov, rašelín a dalších.

Kotly vyrábame o výkonoch od 100 do 6250 kW. Najvhodnejší zdroj na biomasu s ohľadom na zvoz paliva je do 10 MW (2x 5 MW). Všetky kotly, ktoré ponúkame, môžu byť v prevedení teplovodnom, parným alebo teplovzdušnom a možno ich využiť ako pre výrobu tepla tak aj elektrickej energie.