Popis kotlů na biomasu

kotel-biomasa-kategorie.jpgKotle na biomasu vyrábíme v provedení podle druhu spalovaného paliva (rostlinná biomasa-sláma, seno aj. nebo biomasa dřevního původu-štěpka piliny) V první variantě jsou nové, zcela unikátní konstrukce kotlů, umožňující spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení. Tyto typy kotlů se uplatňují nejvíce v zemědělském oboru, kde se spaluje seno sklizené z trvalých travních porostů a pastvin. V druhé variantě jsou kotle na spalování dřevních odpadů jako je štěpka, směsi pilin a hoblin, kůry, odřezků, rašelin aj.

Kotle vyrábíme o výkonech od 100 do 6250 kW. Nejvhodnější zdroj na biomasu s ohledem na svoz paliva je do 10 MW (2x 5 MW). Všechny kotle, které nabízíme, mohou být v provedení teplovodním, parním nebo teplovzdušném a lze je využít jak pro výrobu tepla tak i elektrické energie.