Profil společnosti

Společnost má certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009. Výroba a produkty společnosti jsou certifikovány podle směrnice Evropského parlamentu a PED 2014/68/EU a ve znění nařízení vlády č.219/2016 Sb. Výroba a výrobky jsou dle požadavků zákazníka vyráběny v souladu s požadavky norem AD Merkblatt, ČSN 69 0010, EN 13445. Společnost má zaveden systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém EMAS.

Ekonomický a technický růst společnosti je dosahován týmovou prací inženýrů, techniků a dělníků ve výrobě a na montážích. Cílem společnosti je poskytnout zákazníkovi komplexní výrobek a službu, proto spolupracuje v řadě příbuzných oborů a specializací s externími spolupracovníky a partnerskými firmami.