PŘEHLED vybraných REFERENCÍ  2017 & 2018

Nádrže, zásobníky , tlakové nádoby a jiné specifické zařízení do objemu 10 000L jsou vyráběny v průběhu aktuálního období standardně.

Společnost má certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009. Výroba a produkty jsou certifikovány podle směrnice Evropského parlamentu a PED 2014/68/EU a ve znění nařízení vlády č.219/2016 Sb. Výroba a výrobky jsou dle požadavků zákazníka vyráběny v souladu s požadavky norem AD 2000 Merkblatt, ČSN 69 0010,ČSN EN 13445, DIN EN ISO 3834-2.ASME CODE VIII(no-Stamp/not covered) GOST standard. Společnost má zaveden systém environmentálního managementu podle DIN EN ISO 14001.


GENTEC | 2018

Akumulační nádoby  20-80m3 pro kogenerační jednotky.

EDWARDS | 2018

zkapalňovací a zásobní nádoby 50 -400L pro vakuové systémy.