Konstrukční a projekční činnosti provádí ve společnosti tým techniků a inženýrů a to od vývoje výrobku, konstrukčního řešení, které středisko výroby realizuje v hotový výrobek. U investičních akcí se dokumentace zpracovává od úvodní studie až po projektovou dokumentaci, kterou středisko montáží zrealizuje a uvede do provozu. Konstrukční a projekční středisko společnosti je vybaveno nejmodernější výpočetní technikou-špičkovými PC a programovým vybavením.

Společnost Step TRUTNOV a.s. od svého prvopočátku zaváděla inovační projekty a byla jako první firmou, která postavila první centrální obecní kotelnu v ČR na spalování biomasy v Děšné okr. Jindřichův Hradec. Tato první kotelna sestávala z části nakupovaných technologických komponentů. Postupně ale byly vyvíjeny a vyráběny ve společnosti. Společnost Step Trutnov z původních teplovodních kotlů ve svých současných inovovaných projektech nabízí i kotle horkovodní a parní na velmi vysoké tlaky pro možnost využití v turbínách pro výrobu elektrické energie.