Florcenter Olomouc

Byla ukončena I. a II. Etapa výstavby kotelny na biomasu ve Flor center Olomouc. Kotelna je výjimečná spalováním celých balíků slámy (za dodržení emisních limitů). Instalované kotle jsou vlastní konstrukcí společnosti a jsou ve výkonovém rozmezí 0,68 až 5 MW.
Read more

Kotelna na biomasu

Výstavba kotelny na biomasu ve firmě Step TRUTNOV a.s. s kotlem na spalování celých balíků slámy a energetických rostlin byla dokončena a uvedena do zkušebního provozu v dubnu 2008. Instalovaný kotel je vlastní vývoj naší společnosti a jako výrobek je zařazován do výrobního programu pro rozmezí středních výkonů 100 až 600 kW.
Read more

Kotelna na biomasu

Výstavba kotelny na biomasu ve firmě Step TRUTNOV a.s. s kotlem na spalování celých balíků slámy a energetických rostlin byla dokončena a uvedena do zkušebního provozu v dubnu 2008. Instalovaný kotel je vlastní vývoj naší společnosti a jako výrobek je zařazován do výrobního programu pro rozmezí středních výkonů 100 až 600 kW.
Read more

Úspěšné zkoušky spalování balíkového sena v kotlích Step-KS

Využití univerzálního kotle na spalování celých balíků sena, slámy, lnu a ostatní biomasy

V současné době se zvyšuje zájem o spalování energetických rostlin zejména z řad zemědělského oboru a hlavně o spalování sena sklizeného z trvalých travních porostů zejména z luk a pastvin. Zejména stoupající ceny zemního plynu, topného oleje či el. energie vzbuzují zájem o tato alternativní paliva. Hlavní důvody, proč se dosud seno z travin nespalovalo, jsou jednak vysoké náklady na sběr kvalitního sena s maximální vlhkostí 20% a také fakt, že má seno a sláma nižší bod tavení popele než je tomu u dřeva. Je tedy nutné pro spalování těchto paliv využívat vhodný kotel, ve kterém by nedocházelo k zanesení a tvorbě nálepů. Některé druhy a odrůdy trav dosahují velice solidních výnosových schopností a nabízí tak perspektivní využití pro energetické účely.
Read more

CZech BusinessToday.eu - Enterprise experience programme

Two questions to Mr. Pavlicek, owner of hosting company Step Trutnov

What are the benefits of the EEP to your company?
The fact that our region and the business organisations and structures, in which operate, have contacts with a particular official from European Commission is a benefit for us. We apreciated the information about the use and future of Structural funds and we hope the EU money will be better distributed under the new programme period 2014-2020.
Read more

CZech BusinessToday.eu - Enterprise experience programme

Two questions to Mr. Pavlicek, owner of hosting company Step Trutnov

What are the benefits of the EEP to your company?
The fact that our region and the business organisations and structures, in which operate, have contacts with a particular official from European Commission is a benefit for us. We apreciated the information about the use and future of Structural funds and we hope the EU money will be better distributed under the new programme period 2014-2020.
Read more

Step Trutnov je mezi evropskou podnikatelskou elitou

Výrobce kotlů na biomasu, akciová společnost Step Trutnov a.s., uspěla v soutěži European Business Awards (EBA). Ocenění za umístění ve finálové desítce v kategorii firem s obratem do 25 miliónů eur firma již obdržela. „Je to pro nás velké ocenění, vždyť z patnácti tisíc firem z celé Evropy se do finále v deseti kategoriích probojovalo pouze sto firem a my jsme v první desítce naši kategorie,“ uvedl předseda představenstva společnosti Libor Pavlíček.
Read more

Step Trutnov je mezi evropskou podnikatelskou elitou

Výrobce kotlů na biomasu, akciová společnost Step Trutnov a.s., uspěla v soutěži European Business Awards (EBA). Ocenění za umístění ve finálové desítce v kategorii firem s obratem do 25 miliónů eur firma již obdržela. „Je to pro nás velké ocenění, vždyť z patnácti tisíc firem z celé Evropy se do finále v deseti kategoriích probojovalo pouze sto firem a my jsme v první desítce naši kategorie,“ uvedl předseda představenstva společnosti Libor Pavlíček.
Read more

Společnost Step TRUTNOV a.s. byla vybrána jako jedna z 25 národních finalistů za Českou republiku v soutěži European Business Awards 2012

Společnost Step TRUTNOV a.s, zabývající se výrobou kotlů na spalování biomasy postoupila do dalšího kola soutěže European Business Awards 2012u kategorii Millicom Awards (hodnoceni výrobku) pro Životní prostředí a udžitelný rozvoj. Tímto významným krokem získala spolecnost Step TRUTNoV možnost ucházet se o prestižní ocenění Ruban D'Honneur.
Read more