Konštrukčné a projekčné činnosti vykonáva v spoločnosti tím technikov a inžinierov a to od vývoja výrobku a konštrukčného riešenia, ktoré stredisko výroby realizuje a premieňa na hotový výrobok. Pri investičných akciách sa dokumentácia spracováva od úvodnej štúdie až po projektovú dokumentáciu, ktorú stredisko montáží zrealizuje a uvedie do prevádzky. Konštrukčné a projekčné stredisko spoločnosti je vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou - špičkovými PC a programovým vybavením.

Spoločnosť Step TRUTNOV a.s. od svojho prvopočiatku zavádzala inovačné projekty a bola prvou firmou, ktorá postavila prvú centrálnej obecnú kotolňu v ČR na spaľovanie biomasy v Dešná okr. Jindřichův Hradec. Táto prvá kotolňa pozostávala z časti nakupovaných technologických komponentov. Postupne ale boli vyvíjané a vyrábané v spoločnosti. Spoločnosť Step Trutnov z pôvodných teplovodných kotlov vo svojich súčasných inovovaných projektoch ponúka aj kotly horúcovodné a parné na veľmi vysoké tlaky pre možnosť využitia v turbínach na výrobu elektrickej energie.