Beztlaková expanzná nádoba

Beztlakové expanzné nádoby sú určené ako súčasť systému vodných sústav s väčším množstvom vody vo vykurovacom systéme a sústav chladiacej vody. Funkcia beztlakovej expanznej nádoby je pre vyrovnanie rozťažnosti vody v sústave bez jej straty.

Nádoby sa bežne dodávajú v základnom nátere ekologickú farbou. Na základe požiadavky zákazníka je možné vykonať povrchovú úpravu pozinkovaním alebo poplastovaním.

Read more