Robotnícke profesie

Ak nás oslovíte so záujmom o aktuálne inzerovanú pozíciu, bude vaša ponuka zaradená do výběru. Jestliže bude ponuka vyhodnotená kladne, budeme Vás kontaktovať a pozveme Vás na osobné pohovor.Výsledek pohovoru Vám bude oznámený priamo ústne alebo telefonicky vedúci personálneho oddelenia.

read more >>

Technickohospodárské profesie

Ak nás oslovíte so záujmom o aktuálne inzerovanú pozíciu, bude vaša ponuka zaradená do výběru. Jestliže bude ponuka vyhodnotená kladne, budeme Vás kontaktovať a pozveme Vás na osobné pohovor.Výsledek pohovoru Vám bude oznámený priamo ústne alebo telefonicky vedúci personálneho oddelenia.

read more >>