Step Trutnov a.s. vyhrál bronzovou cenu Stevie® Award v roce 2013 v Internationala Business Awards

Výherci budou vyhlášeni na Gala večeru, 14. Října 2013 v Barceloně, ve Španělsku.
Praha, 19.8.2013 – Společnost Step TRUTNOV a.s. byla vybrána jako bronzový výherce 10. ročníku soutěže International Business Awards. Významného ocenění Bronze Stevie® Award získala v kategorii „Firma roku – Energetika“.

Soutěž “International Business Awards” je světově uznávaná soutěž, které se každoročně účastní několik firem z celého světa. Soutěže se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak organizace z celého světa - z veřejného či soukromého sektoru, ziskové či neziskové organizace, velké i malé podniky. V roce 2013 obdržela IBA přihlášky z více než 50 zemí a teritorií.

Název Stevies si soutěž zasloužila od slova řeckého původu "korunován" a udělení ocenění proběhne na slavnostním banketu 14. října v hotelu W Hotel v Barceloně, Španělsko.

Do soutěže se zapojilo více než 3300 organizací a firem z celého světa a téměř ze všech různých odvětví, aby mezi sebou soutěžily v celé řadě kategorií, včetně kategorie nejvíce inovativní společnost roku, Vedoucí tým roku, Nejlepší nový výrobek nebo služba roku, Korporační program odpovědnost společenské odpovědnosti, Program roku, Výkonný zástupce firmy roku a mnoho dalších. Step TRUTNOV a.s. zvítězila v kategorii „Firma roku – Energetika“.

„Vyhrát bronzové ocenění Stevie Award je pro naši společnost velkým úspěchem. Rád bych pogratuloval všem účastníkům a vítězům této soutěže. Jedná se již o druhý ročník, kterého se našeho společnost zúčastnila, kdy v minulém roce se nám podařilo získat zlaté ocenění v kategorii Energetika a veřejné služby,“ řekl Libor Pavliček, předseda představenstva společnosti Step TRUTNOV a.s.

Vítězové soutěže Stevie Award byli vybráni na základě procesu posouzení více než 250 odborníky z daných segmentů z celého světa.

"Přihlášky do soutěže IBA 2013 jsou pozoruhodné z hlediska nejlepší kolekce, kterou jsme kdy obdrželi," řekl Michael Gallagher, prezident a zakladatel soutěže Stevie Awards. " Soudci byli jednotní ve svých komentářích o kvalitě výsledků a odborných znalostech firem, které se zúčastnili letošního ročníku soutěže. Srdečně blahopřejeme všem výhercům zlatého, stříbrného a bronzového ocenění Stevie Award 2013."

Podrobnosti o International Business Awards a seznam vítězů soutěže Stevie jsou k dispozici na webových stránkách www.StevieAwards.com/IBA.

O Společnosti Step TRUTNOV a.s.


Společnost Step TRUTNOV byla založena v roce 1990. Díky svým dlouholetým zkušenostem nabízí široké portfolio výrobků, od tlakových nádob až po kotle na biomasu. Společnost disponuje vlastním výrobním zázemím, administrativními prostorami a výrobními halami. Nosnou činností společnosti je výroba a dodávky špičkových technologií v oblasti energetiky a tepelné techniky, chemického průmyslu, bytové výstavby a v dalších odvětvích. Z oblasti výroby tlakových nádob může společnost nabídnout výrobu i montáž výměníků tepla,vzdušníků,ohříváků vody,zásobníků kapalin a jiných hmot, filtrů, zařízení pro úpravnu vody, rozdělovačů a sběračů, a mnoho dalších.

V oblasti kotlů na biomasu společnost nabízí kotle na spalování rostlinného (sláma, seno, miscanthus, konopí, len, atd.) a dřevního odpadu (dřevní štěpka, hobliny, odřezky, kůry, atd.). Kotle se vyrábějí v několika výkonových řadách. Malé konstrukce do 195 kW nebo velké, průmyslové, pro centrální dodávky tepla s výkony od 100 kW do 5 MW. Unikátností těchto produktů je odhořívání biomasy před podavačem ve spalovací komoře bez energeticky náročného rozdružování. Tyto strategicky dominantní výrobky mají velký význam z hlediska finančních úspor, kdy v porovnání s ostatními komoditami dostupnými na trhu, může zákazník snížit své náklady až 7 krát. Navíc je zde možnost kogenerace, tedy výroby jak tepelné, tak elektrické energie, kdy se zákazník stává zcela nezávislý na externích dodavatelích. Neposlední přidanou hodnotou je pozitivní vliv na životní prostředí a skleníkový efekt země. Společnost Step TRUTNOV má na kotle již několik vlastních užitných a patentových vzorů.

O soutěži Stevie Awards


Stevie Awards uděluje ocenění ve čtyřech kategoriích: Mezinárodní obchodní ocenění, Americké obchodní ocenění, Ocenění Stevie Awards pro ženy podnikatelky, Stevie Awards pro obchod a služby zákazníkům. Ocenění pro organizace všech druhů a velikostí a lidí, kteří tyto formy zastupují, jsou oceněni pro své mimořádné výkony na po celém světě. Další informace o soutěži The Stevie Awards jsou k dispozici na v www.StevieAwards.com.